ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กันยายน 19

คู่มือ ปลูกพึชไร้ดิน


คู่มือ ปลูกพึชไร้ดิน

Hydroponics ในระบบ DRFT.
เป็นการรวบรวมขั้นตอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปูล DRFT. และวธีการปลูกพืช และการดูแลรักษา • สารบาญ
 • ความรู้เกี่ยวกับการปูลกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 • ระบบปูลก DRFT. ของ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด
 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบปูลก DRFT.
 • การติดตั้งระบบปลูก DRFT.
 • การวางแผนการปูล และการเพาะเมล็ดพันธุ์
 • การอนุบาลต้นกล้า และการย้ายต้นกล้าลงในแปลงปูลก
 • สูตร วิธีการเตรียม และวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์
 • การให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชในแปลงปลูก
 • การดูแล และการบำรุงรักษา
 • การเก็บเกี่ยวผลผลิต
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
www.bangsaiagro.com
บางไทร บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น