ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กันยายน 20

พจนานุกรมคำศัพท์ทางสัตวแพทย์

พจนานุกรมคำศัพท์ทางสัตวแพทย์ • A (An) = เป็น prefix หมายถึง ไม่มี หรือคุณภาพ
 • ในเชิงลบ เช่น acellular คือไม่มีเซลล์ เป็นต้น
 • Ab = เป็น prefix หมายถึง ผิดแผก หรือแตกต่าง
 • จากที่เป็นอยู่ เช่น abnormal คือผิดปกติ
 • Abdomen = ช่องท้อง อยู่ระหว่างช่องอก (chest)
 • กับช่องเชิงกราน และใต้กระดูกสันหลัง
 • Abiotrophy = ภาวะเสื่อมของอวัยวะหรือ
 • เนือ้ เยื่อ อังเน่อื งมาจากการเสียหน้าที่ อาจเป็นผล
 • จากพันธุกรรม หรือเป็นผลมาจากความผิดปกติ
 • ของระบบประสาท ซึ่งพบได้บ่อย
 • Ablation = การตัดอวัยวะหรือบางส่วนของ
 • อวัยวะออก ด้วยวิธีการผ่าตัด
 • Ablepharia = การไม่มีเปลือกตา หรือหนังตา
 • (eyelids) ซึ่งพบได้ปกติในสัตว์ปีก เช่น ไก่ หรือ
 • สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู
 • Abnormality = ความผิดปกติ
 • Abomasum = กระเพาะอาหารส่วนที่ 4 ของ
 • สัตว์เคี้ยวเอื้อง เรียกว่า กระเพาะแท้ (true /
 • rennet stomach) รูปร่างยาวเหมือนลูกแพร์
 • Abortion = การแท้ง หรือการคลอดตัวอ่อนที่
 • ตายออกมา
 • Accommodation = การปรับการมองเห็นของลูกตา โดยอาศัยเลนส์ และเยื่อยึดเลนส์
 • Acetabulum = ส่วนที่กระดูกเชิงกราน ซึ่งเป็นแอง่ รูปถ้วย (cup-shape) เช่อื มตอ่ กับหัวกระดูก
 • femur เกิดเป็นข้อต่อสะโพก (Hip joint)
 • Achalasia of esophagus = การเสียหน้าที่ในการคลายตัวของหูรูดหลอดอาหาร ทาให้อาหารไม่สามารถเคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารได้ เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม
 • Achondroplasia = การสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์น้อยกว่าปกติ (dwarfing) พบมากที่กระดูกรยางค์
 • (long bone) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมAcinus = เซลล์เยื่อบุต่อกันเป็นถุงขนาดเล็ก
 • (minute sacs) พบได้ในต่อมคัดหลั่ง เช่น ต่อมน้าลาย ตับอ่อน
 • Acne = การอักเสบของต่อมไขมัน หรือรูขุมขนทาให้เกิดตุ่มหนอง (pustules) ขึ้น
 • Acoprosis = ไม่อุจจาระ หรือ มีอุจจาระน้อย
 • Acorn Calves = ภาวะความผิดปกติของลูกโคแรกคลอด จากการขาดอาหารจาพวกเยื่อไย
 • (silage diet) ส่งผลให้มีหัวขนาดใหญ่ และความผิดปกติของรูปหน้า และขาเจริญไม่สมบูรณ์
 • Acromegaly = การเจริญเติบโตมากกว่าปกติทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูก และอวัยวะภายในเป็นผลจากฮอร์โมน somatotrophin มากกว่าปกติ
 • ....


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
อนุชา สธนวงศ์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 3 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มากค่ะ

   ตอบลบ
  2. มีประโยชน์มากๆครับ แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ

   ตอบลบ
  3. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 19, 2565

   เห็นด้วยกับข้อความบนค่ะ ถ้าดาวโหลดได้ก็จะมีประโชยน์มากๆเลย // มิกิ007

   ตอบลบ