ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กันยายน 20

พจนานุกรมคำศัพท์ทางสัตวแพทย์

พจนานุกรมคำศัพท์ทางสัตวแพทย์  • A (An) = เป็น prefix หมายถึง ไม่มี หรือคุณภาพ
  • ในเชิงลบ เช่น acellular คือไม่มีเซลล์ เป็นต้น
  • Ab = เป็น prefix หมายถึง ผิดแผก หรือแตกต่าง
  • จากที่เป็นอยู่ เช่น abnormal คือผิดปกติ
  • Abdomen = ช่องท้อง อยู่ระหว่างช่องอก (chest)
  • กับช่องเชิงกราน และใต้กระดูกสันหลัง
  • Abiotrophy = ภาวะเสื่อมของอวัยวะหรือ
  • เนือ้ เยื่อ อังเน่อื งมาจากการเสียหน้าที่ อาจเป็นผล
  • จากพันธุกรรม หรือเป็นผลมาจากความผิดปกติ
  • ของระบบประสาท ซึ่งพบได้บ่อย
  • Ablation = การตัดอวัยวะหรือบางส่วนของ
  • อวัยวะออก ด้วยวิธีการผ่าตัด
  • Ablepharia = การไม่มีเปลือกตา หรือหนังตา
  • (eyelids) ซึ่งพบได้ปกติในสัตว์ปีก เช่น ไก่ หรือ
  • สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู
  • Abnormality = ความผิดปกติ
  • Abomasum = กระเพาะอาหารส่วนที่ 4 ของ
  • สัตว์เคี้ยวเอื้อง เรียกว่า กระเพาะแท้ (true /
  • rennet stomach) รูปร่างยาวเหมือนลูกแพร์
  • Abortion = การแท้ง หรือการคลอดตัวอ่อนที่
  • ตายออกมา
  • Accommodation = การปรับการมองเห็นของลูกตา โดยอาศัยเลนส์ และเยื่อยึดเลนส์
  • Acetabulum = ส่วนที่กระดูกเชิงกราน ซึ่งเป็นแอง่ รูปถ้วย (cup-shape) เช่อื มตอ่ กับหัวกระดูก
  • femur เกิดเป็นข้อต่อสะโพก (Hip joint)
  • Achalasia of esophagus = การเสียหน้าที่ในการคลายตัวของหูรูดหลอดอาหาร ทาให้อาหารไม่สามารถเคลื่อนที่สู่กระเพาะอาหารได้ เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม
  • Achondroplasia = การสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์น้อยกว่าปกติ (dwarfing) พบมากที่กระดูกรยางค์
  • (long bone) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมAcinus = เซลล์เยื่อบุต่อกันเป็นถุงขนาดเล็ก
  • (minute sacs) พบได้ในต่อมคัดหลั่ง เช่น ต่อมน้าลาย ตับอ่อน
  • Acne = การอักเสบของต่อมไขมัน หรือรูขุมขนทาให้เกิดตุ่มหนอง (pustules) ขึ้น
  • Acoprosis = ไม่อุจจาระ หรือ มีอุจจาระน้อย
  • Acorn Calves = ภาวะความผิดปกติของลูกโคแรกคลอด จากการขาดอาหารจาพวกเยื่อไย
  • (silage diet) ส่งผลให้มีหัวขนาดใหญ่ และความผิดปกติของรูปหน้า และขาเจริญไม่สมบูรณ์
  • Acromegaly = การเจริญเติบโตมากกว่าปกติทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูก และอวัยวะภายในเป็นผลจากฮอร์โมน somatotrophin มากกว่าปกติ
  • ....


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
อนุชา สธนวงศ์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 3 ความคิดเห็น:

    1. มีประโยชน์มากค่ะ

      ตอบลบ
    2. มีประโยชน์มากๆครับ แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ

      ตอบลบ
    3. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 19, 2565

      เห็นด้วยกับข้อความบนค่ะ ถ้าดาวโหลดได้ก็จะมีประโชยน์มากๆเลย // มิกิ007

      ตอบลบ