ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 17

ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯ วิชาวิทยาศาสตร์

คลังข้อสอบ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯวิชาวิทยาศาสตร์
ที่มา สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • 1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อพฤศจิกายน 05, 2559

   ข้อสอบ มาตรฐาน วิทยาศาสตร์มัธยม ต้น ปีที่1-3ชุดที่ 1
   ข้อสอบ มาตรฐาน วิทยาศาสตร์มัธยม ต้น ปีที่1-3ชุดที่ 2
   ข้อสอบ มาตรฐาน วิทยาศาสตร์มัธยม ต้น ปีที่1-3ชุดที่ 3
   ข้อสอบ มาตรฐาน วิทยาศาสตร์มัธยม ต้น ปีที่1-3ชุดที่ 4
   ข้อสอบ มาตรฐาน วิทยาศาสตร์มัธยม ต้น ปีที่1-3ชุดที่ 5

   กดลิ้งค์เปิดไปแล้วมันเป็นไฟล์เดียวกันหมดเลยครับ เป็นชุดที่ 1

   ตอบลบ