ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11


thebrain 001
thebrain 002
thebrain 003
thebrain 004
thebrain 005
thebrain 006
thebrain 007
thebrain 008
thebrain 009
ติวอังกฤษกับครูพี่แนนฉบับเต็ม
ติวอังกฤษกับครูพี่แนนฉบับย่อ
วิชาคณิตศาตร์01
วิชาคณิตศาตร์02
วิชาคณิตศาตร์03
วิชาคณิตศาตร์04
วิชาคณิตศาตร์05
วิชาคณิตศาตร์06
วิชาเคมี01
วิชาเคมี02
วิชาเคมี03
วิชาชีววิทยา01
วิชาชีววิทยา02
วิชาชีววิทยา03
วิชาฟิสิกส์01
วิชาฟิสิกส์02
วิชาฟิสิกส์03
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ2551-1
วิชาภาษาอังกฤษ2551-2
วิชาสังคม01
วิชาสังคม02
วิทยาศาสตร์ O-net
ที่มา
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น