ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

เล่ม 1 ของแข็ง บทเรียนสำเร็จรูป

เล่ม 1 ของแข็ง บทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง ของแข็ง(solid)
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชา เคมี 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


 • สารบัญ
 • หน้า
 • คำนำ ก
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับครู 1
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน 2
 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน 4
 • เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 7
 • กรอบที่ 1 สมบัติของของแข็ง 9
 • กรอบที่ 2 แบบฝึกทักษะที่ 1.1 12
 • กรอบที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.1 13
 • กรอบที่ 4 การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 14
 • กรอบที่ 5 แบบฝึกหัดที่ 1.2 19
 • กรอบที่ 6 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2 20
 • กรอบที่ 7 ชนิดของผลึก 21
 • กรอบที่ 8 แบบฝึกหัดที่ 1.3 25
 • กรอบที่ 9 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.3 26
 • กรอบที่ 10 การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 28
 • กรอบที่ 11 แบบฝึกหัดที่ 1.4 32
 • กรอบที่ 12 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.4 33
 • แบบทดสอบหลังเรียน 34
 • เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 36
 • บรรณานุกรม 38Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อ.วีรเกียรติ สิกขากูล
โรงเรียนเทพศิรินทร์

 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น