ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (2)

เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (2)


อัตราการเกิดปฏิกิริยา 2
ทฤษฎีการชนกันของโมเลกุล
“ ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อนุภาคของสารตั้งต้นเข้ามาชนกัน”
ถ้าอนุภาคของสารไม่เกิดการชนกัน ปฏิกิริยาจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าอนุภาคของสารไม่เกิดการชนกัน อาจเกิดหรือไม่เกิดปฏิกิริยาก็ได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหรืออิทธิพล 2 ประการ
1. ทิศทางในการชนที่เหมาะสม การจัดเรียงตัวของโมเลกุล ขณะเคลื่อนที่เข้าชนกันมีความสำ คัญมาก
...
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
รศ.อินทิรา หาญพงษ์พันธุ์และ ผศ.ดร. บัญชา พูลโภคา


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น