ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า 2533

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า 2533


ภาษาไทย1
ภาษาไทย2

ภาษาอังกฤษ1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาอังกฤษ3
ภาษาอังกฤษ4

วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)1
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)2
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)3
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)4
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)5
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)6
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)7
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)8
วิชา PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)9

วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)1
วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)2
วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)3
วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)4
วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)5
วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)6
วิชา คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)7

วิชา วิทยาศาสตร์ (O-Net)1
วิชา วิทยาศาสตร์ (O-Net)2
วิชา วิทยาศาสตร์ (O-Net)3

สังคมศึกษา1
สังคมศึกษา2

ที่มา
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า 2533


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น