ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, ตุลาคม 11

ข้อสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิชาฟิสิกส์ปี2551

ข้อสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิชาฟิสิกส์ปี2551

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิชา ว40102 ฟิสิกส์ 2
วันที่สอบ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00-14.30 น. (90 นาที) คะแนนเต็ม 20 คะแนน

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • 1 ความคิดเห็น:

    1. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 15, 2562

      โหลดไม่ด้้าย How do I download this information?

      ตอบลบ