ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

แบบเรียนเคมี เล่ม2 เรื่อง ของเหลว

เล่ม2 ของเหลว • สารบัญ
 • หน้า
 • คำนำ ก
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับครู 1
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน 2
 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน 4
 • เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 9
 • กรอบที่ 1 สมบัติของเหลว 12
 • กรอบที่ 2 แบบฝึกทักษะที่ 2.1 15
 • กรอบที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.1 16
 • กรอบที่ 4 ความตึงผิวและแรงดึงผิว 17
 • กรอบที่ 5 แบบฝึกหัดที่ 2.2 21
 • กรอบที่ 6 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2 23
 • กรอบที่ 7 แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด 25
 • กรอบที่ 8 แบบฝึกหัดที่ 2.3 28
 • กรอบที่ 9 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.3 30
 • กรอบที่ 10 การระเหย 31
 • กรอบที่ 11 แบบฝึกหัดที่ 2.4 34
 • กรอบที่ 12 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.4 35
 • กรอบที่ 13 ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 36
 • กรอบที่ 14 แบบฝึกหัดที่ 2.5 40
 • กรอบที่ 15 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.5 42
 • กรอบที่ 16 จุดเดือดของของเหลว 43
 • กรอบที่ 17 แบบฝึกหัดที่ 2.6 46
 • กรอบที่ 18 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.6 48
 • แบบทดสอบหลังเรียน 49
 • เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 53
 • บรรณานุกรม 56Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อ.วีรเกียรติ สิกขากูล
โรงเรียนเทพศิรินทร์

 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น