ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

แบบเรียนเคมี เล่ม2 เรื่อง ของเหลว

เล่ม2 ของเหลว • สารบัญ
 • หน้า
 • คำนำ ก
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับครู 1
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน 2
 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน 4
 • เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 9
 • กรอบที่ 1 สมบัติของเหลว 12
 • กรอบที่ 2 แบบฝึกทักษะที่ 2.1 15
 • กรอบที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.1 16
 • กรอบที่ 4 ความตึงผิวและแรงดึงผิว 17
 • กรอบที่ 5 แบบฝึกหัดที่ 2.2 21
 • กรอบที่ 6 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.2 23
 • กรอบที่ 7 แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด 25
 • กรอบที่ 8 แบบฝึกหัดที่ 2.3 28
 • กรอบที่ 9 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.3 30
 • กรอบที่ 10 การระเหย 31
 • กรอบที่ 11 แบบฝึกหัดที่ 2.4 34
 • กรอบที่ 12 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.4 35
 • กรอบที่ 13 ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 36
 • กรอบที่ 14 แบบฝึกหัดที่ 2.5 40
 • กรอบที่ 15 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.5 42
 • กรอบที่ 16 จุดเดือดของของเหลว 43
 • กรอบที่ 17 แบบฝึกหัดที่ 2.6 46
 • กรอบที่ 18 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2.6 48
 • แบบทดสอบหลังเรียน 49
 • เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 53
 • บรรณานุกรม 56Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อ.วีรเกียรติ สิกขากูล
โรงเรียนเทพศิรินทร์

 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • 1 ความคิดเห็น:

  1. SportsBettingDime.com doesn't target any people under the 코인카지노 age of 21. Using any of the data discovered at SportsBettingDime.com to violate any legislation or statute is prohibited. SportsBettingDime.com just isn't supported by or linked to any skilled, college or college league, association, or staff. For further guidelines please visit our accountable on-line playing page. Check out what each on-line sportsbook presents in terms of|when it comes to|by way of} betting markets. This contains investigating which sports are included in the betting menu and the kinds of bets clients are allowed to make.

   ตอบลบ