ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

เคมี เล่ม 4 แก็ส2

เคมี เล่ม 4 แก็ส2 • สารบัญ
 • หน้า
 • คำนำ ก
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับครู 1
 • คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน 2
 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3
 • แบบทดสอบก่อนเรียน 5
 • เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 9
 • กรอบที่ 1 การแพร่ของแก๊ส 12
 • กรอบที่ 2 แบบฝึกทักษะที่ 4.1 16
 • กรอบที่ 3 เฉลยแบบทักษะที่ 4.1 18
 • กรอบที่ 4 กฎการแพร่ของเกรแฮม 19
 • กรอบที่ 5 แบบฝึกทักษะที่ 4.2 25
 • กรอบที่ 6 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.2 28
 • กรอบที่ 7 การทำน้ำแข็งแห้ง 32
 • กรอบที่ 8 แบบฝึกทักษะที่ 4.3 35
 • กรอบที่ 9 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.3 36
 • กรอบที่ 10 การสกัดสารโดยใช้ CO2 ในรูปของของไหล 37
 • กรอบที่ 11 แบบฝึกทักษะที่ 4.4 40
 • กรอบที่ 12 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.4 41
 • กรอบที่ 13 การทำไนโตรเจนเหลว 42
 • กรอบที่ 14 แบบฝึกทักษะที่ 4.5 45
 • กรอบที่ 15 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4.5 46
 • แบบทดสอบหลังเรียน 47
 • เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 50
 • บรรณานุกรม 53Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อ.วีรเกียรติ สิกขากูล
โรงเรียนเทพศิรินทร์


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น