ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 3

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เล่มเดียวเอาอยู่

หนังสือเรียนเริม


 • สารบัญ
 • บทที่ 1 ความเข้าใจและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
 • บทที่ 2 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
 • บทที่ 3 การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศาษฐศาสตร์ ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตให้ใคร
 • บทที่ 4 กลไกราคา อุปสงค์และอุปทาน
 • บทที่ 5 การทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบปิด
 • บทที่ 6 การทำงานของระบบเศรษฐกิจแบบปิดและมีรัฐบาล
 • บทที่ 7 ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มีภาคต่างประเทศ
 • บทที่ 8 เป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาค
 • บทที่ 9 การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
 • บทส่งท้าย
 • อภิธานศัพท์
 • แหล่งค้นหาข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 • วิภาคเศรษฐกิจไทย


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต
จริยา เปรมศิลป์ และคณะ
สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th • ***มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและเรียนรู้คับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น