ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, ตุลาคม 20

ข้อสอบพร้อมเฉลย เรื่อง ปฏิกิริยากรด-เบส

เอกสารประกอบการสอนโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย หน้าที่

เรื่อง ปฏิกิริยากรด-เบส1. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส
ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส เรียกว่า ปฏิกิริยาสะเทิน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ เกลือและน้ำ
ตัวอย่างข้อสอบ 1. ปฏิกิริยาข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยากรด-เบส (ต.ค.2543)
1. CH3CH-COO- + H2O ⇓ CH3CH-COO- + H3O++NH3 NH2
2. CH3CH-COO- + H2O ⇓ CH3CH-COOH + OH-+NH3 +NH3
3. 2 CH3COOH + 2 Na ⇓ 2 CH3COONa + H2
4. CH3COOH + NH3 ⇓ CH3COONH4
ตอบ ข้อ 3
วิธีคิด ปฏิกิริยากรด-เบส คือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนโปรตอน
ปฏิกิริยาในข้อ 1 น้ำรับโปรตอนจากหมู่ –NH3
+ ปฏิกิริยาในข้อ 2 น้ำให้โปรตอนแก่หมู่ –COO-
ปฏิกิริยาในข้อ 4 NH3 รับโปรตอนจาก CH3COOH ปฏิกิริยาข้อ 1, 2, 4 จึงเป็นปฏิกิริยากรด-เบส
ปฏิกิริยาในข้อ 3 เป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือและ H2 จึงไม่ใช่
ปฏิกิริยากรด-เบส แต่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
ผศ. สุชาดา จูอนุวัฒนกุล


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น