ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 17

โครงสร้างโมเลกุล

เคมีทั่วไป โครงสร้างโมเลกุล • -ความหมายของตัวเลขต่างๆของธาตุในตารางธาตุ
 • -ค่าพลังงานไอออไนเซชั่น
 • -Quantum number ทั้ง 4 ของ Be
 • -การบรรจุ Electron ของ 4Be ในระดับพลังงาน (n)ใน ground state
 • -ใช้ Lewis dot structure ของ Be เพื่อนำไปอธิบายการเกิดสารประกอบระหว่าง Be กับธาตุอื่นๆ
 • -ใช้ทฤษฎี Valence Shell Electron-pair repulsion(VSEPRT) มาอธิบายโครงสร้างโมเลกุล
 • -ใช้ Valence bond theory (VBT) อธิบายได้ดังนี้
 • -ใช้ molecular orbital theory อธิบายการเกิด Be2 โดยใช้อิเล็กตรอนรวมของ 2 Be atoms บรรจุใน molecular orbital


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
รศ.อินทิรา หาญพงษ์พันธ์


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น