ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, ตุลาคม 20

ข้อสอบพร้อมเฉลย เรื่อง ตารางธาตุ


เรื่อง ตารางธาตุ


สสาร (Matter) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบๆ ตัวเรา มีขนาด ต้องการที่อยู่ มีมวล สัมผัสได้ เช่น อากาศ
สาร (Substances) คือ สิ่งหนึ่งของสสาร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คน ต้นไม้ อากาศ ก๊าซ O2 เป็นต้น
สารบริสุทธิ์ เป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบชนิดเดียวกันหมด มีสมบัติทั้งทางเคมี และกายภาพเหมือนกัน เช่น มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ ได้แก่ ธาตุ สารประกอบ
ธาตุ : โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ (ดูจากตารางธาตุ)
ธาตุเป็นอะตอม มีสัญลักษณ์เขียนเป็นทั่วๆไป คือ X


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
รศ.อินทิรา หาญพงษ์พันธุ์และ ผศ.ดร. บัญชา พูลโภคา


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น