ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 31

ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี

ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรีobjective วัตถุประสงค์ในการวิจัย
hypothesis สมมติฐาน
assumption สมมติฐาน
experiment การทดลอง
subject ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
do ทำการทดลอง
perform ~
conduct ~
undertake ดำเนินการทดลอง
The results are always consistent. ผลงานวิจัยออกมาเหมือนเดิม
(consistent คงเส้นคงวา, ไม่เปลี่ยนแปลง) A is related to B. A สัมพันธ์กับ B relating (cor) relative
relevant A is associated with B. There is significant association between exercise and weight.
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (ความสัมพันธ์กัน) ระหว่างการออกกำลังกายและน้ำหนัก There is insignificant difference between exercise and figure.
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ “คุณครูสมศรี”

  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น