ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, ตุลาคม 25

ฟิสิกส์ กัมมันตภาพรังสี

ฟิสิกส์ กัมมันตภาพรังสี

 • 1. มวลอะตอมและพลังงาน
 • 2. โครงสร้างของนิวเคลียส
 • 3. คำจำกัดความต่างๆ ที่ควรรู้
 • 4. รัศมีของนิวเคลียส
 • 5. แรงนิวเคลียร์ มวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยว
 • 6. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
 • 7. กัมมันตภาพรังสี
 • 8. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 • 9. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 • 10. ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
 • 11. การป้องกันรังสี
 • 12. เวชศาสตร์นิวเคลียร์Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
ข้าพเจ้านายทวี มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตนำเนื้อหาดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขอขอบคุณ ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ ในโอกาสนี้ด้วย


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • 1 ความคิดเห็น: