ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 3

เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง

เศรษฐศาสตร์แห่งความจริง
 • บทที่ 1 ความเชื่อมโยงในมิติเบื้องต้น
 • บทที่ 2 คอรัปชั่น
 • บทที่ 3 การเห็นปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิด
 • บทที่ 4 ข้างหลังภาพ
 • บทที่ 5 อะไรก่อปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง
 • บทที่ 6 จุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดที่ถูกต้อง
 • บทที่ 7 สองด้านแห่งความจริง
 • บทที่ 8 จิตวิทยาการลงทุนในตลาดเก็งกำไร
 • บทที่ 9 อย่างไรเรียกว่า "ไม่เป็น MASS"
 • บทที่ 10 ระดับต่างชาติที่ต้องมองตาม
 • บทที่ 11 อนาคตที่ไม่คาดคิด
 • บทที่ 12 ความจริงแท้ตามความหมายของ Quantum physics
 • บทที่ 13 ซื้อมากทำให้ราคาขึ้น ขายมากทำให้ราคาลงจริงหรือ
 • บทที่ 14 เหตุผลไม่ซ้ำความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้
 • บทที่ 15 จิตวิทยา ครั้งที่ 3
 • บทที่ 16 วิธีเคลื่อนตัวของราคากับความรู้ที่เกิดขึ้น
 • บทที่ 17 ราคากำหนดสถานการณ์ ข่าวสารอยุ่ตลอดเวลา
 • บทที่ 18 เหตุการณ์ไม่คาดคิด กับราคาที่เคลื่อนไหว
 • บทที่ 19 การผสมตั๋วเงินของผู้ชนะในตลาดเก็งกำไร
 • บทที่ 20 ทุกสภานการณ์คือภาพสะท้อนของจิตใจเราในด้านลบ
 • บทที่ 21 ALL FOR ONE ONE FOR All
 • บทที่ 22 ราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับข่าวก็คงคงเหลือตัวไปในทิศทางที่ MASS ขาดทุนอยู่ตลอดเวลา
 • บทที่ 23 มิติคู่ขนาดแห่งความจริง
 • บทที่ 24 ความเป็น หนึ่ง
 • บทที่ 25 สู่การยกระดับทางความคิด
 • บทที่ 26 สู่โลกแห่งความจริงDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
อาจารย์ พิชัย จาวลา


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถ ******
 • 1 ความคิดเห็น: