ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 3

ปลูก สตรอเบอรี่


สตรอเบอรี่

ในอดีตสตรอเบอรี่ถูกนามาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกเพื่อเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่น และแก้ปัญหาการทาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ในปัจจุบันสตรอเบอรี่กลายเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการค้า โดยมีแหล่งผลิต สาคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ผลผลิตประมาณร้อยละ๘๐ ถูกแปรรูปเพื่อจาหน่ยในตลาดในและนอกประเทศ ส่วนอีกประมณร้อยละ๒๐ เป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดบริดภคสด

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
อ.คงกฤช อินทแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-532-155  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งเรียนรู้******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น