ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

แนวข้อสอบ กลศาสตร์ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบ กลศาสตร์ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหัวข้อเรื่อง

 • 1. ระยะทางการเคลื่อนที่
 • 2. อัตราเร็วของวัตถุ
 • 3. การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
 • 4. การบอกตำแหน่งของวัตถุสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรง
 • 5. การกระจัด
 • 6. ปริมาณเวกเตอร์ และปริมาณสเกลาร์
 • 7. ความเร็ว
 • 8. ความเร่ง
 • 9. ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟความเร็ว-เวลา กับระยะทางสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรง
 • 10. สมการสำหรับคำนวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว
 • 11. แรง
 • 12. มวล
 • 13. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • 14. น้ำหนัก
 • 15. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
 • 16. การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก p.1 !!!
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก p.2 !!!
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก p.3 !!!
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก p.4 !!!

ที่มา
อ.ทวี มณีนิล
ศษ.บ.,ศษ.ม. (ฟิสิกส์)


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น