ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 31

ฟิสิกส์ เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


ฟิสิกส์ เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic disturbance)
โดยการทำให้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก หรือถ้าสนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
ครูทวี มณีนิล ศษ.บ.มศษ.ม.(ฟิสิกส์) วท.ม.(เทคโนโลยีฯ)


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น