ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 31

ฟิสิกส์ เรื่องเสียง

ฟิสิกส์ เรื่องเสียง


คลื่นเสียง(Sound)
แหล่งกำเนิดคลื่นเสียง
เสียงเป็นคลื่นตามยาว(longitudinal waves) เคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง ตัวอย่างคลื่นเสียงจากซ่อมเสียง
ความเร็วคลื่นเสียง(Speed of Sound)
(Intensity of Sound Waves)
intensity ของคลื่นคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อหน่วยพื้นที่ A ที่ปกคลุมโดยรอบและตั้งฉาก
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
ระดับความเข้มเสียง

ระดับความดังที่กำหนดเป็นสมการล็อกการิทึมของสัดส่วนความเข้มเสียง β มีหน่วยเป็น เดซิเบล
ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์(Doppler Effect)
เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของผู้ส่งคลื่นและ/หรือผู้รับคลื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองเคลื่อนที่
พร้อมๆกันเมื่อผู้ส่งคลื่นและผู้รับคลื่นคลื่นที่เข้าหากันจะได้รับฟังความถี่ที่เพิ่มขึ้นจากปกติ เมื่อผู้ส่ง
คลื่นและผู้รับคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันจะได้รับฟังความถี่ที่ต่ำลงกว่าปกติ เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นได้กับคลื่นแบบอื่นๆ ด้วยนอกเหนือจากคลื่นเสียง

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
ฟิสิกส์ เรื่องเสียง


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น