ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 31

ภาษาอังกฤษ โดย อ.วนิดา ยาณรักษา

ภาษาอังกฤษ โดย อ.วนิดา ยาณรักษา


Verb Errors

1. Errors in Verb Tense
Incorrect: When I came home, the children still don%t finish dinner.
Correct: When I came home, the children still hadn t finished dinner.
Incorrect: As we ate dinner, the phone rang.
Correct : As we were eating dinner, the phone rang.
In Reported Speech, check that the rule of sequence of tenses has been observed
Incorrect: She promised she will come
Correct : She promised she would come.
Incorrect: She said she doesn%t know his phone number.
Correct: She said she didn t know his phone number.
Incorrect: She claimed she has never been there.
Correct: She claimed she had never been there.

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
Tutor Channel on Tour
อ.วนิดา ยาณรักษา


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น