ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

เรื่อง วิเคราะห์ข้อสอบ Entrance ปี 2546 (มีนาคม)

เรื่อง วิเคราะห์ข้อสอบ Entrance ปี 2546 (มีนาคม)


เคมีทั่วไปสำหรับการเรียนการสอนเพื่อสอบ Entrance จะประกอบด้วย
1. วิเคราะห์โจทย์ ทำอย่างไร
2. วิธีตอบคำถามโจทย์ ทำอย่างไร
3. สิ่งที่ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานของแต่ละบทเรียนมาอย่างไร
ตัวอย่าง ข้อสอบเกี่ยวกับ “ตารางธาตุและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ”
1. ธาตุ ก ข ค ง จ ฉ ช ฌ เป็นธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกัน โดยที่
ธาตุ ก เป็นธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุด
ธาตุ ข มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ 2
ธาตุ ค ทำปฏิกิริยากับธาตุ ก ได้สารประกอบอิออนิก คก
ธาตุ ง เป็นธาตุที่ไม่ว่องไวในการทำปฏิกิริยา
ธาตุ จ มีเลขอะตอมมากกว่าธาตุ ค อยู่เท่ากับสอง
ธาตุ ฉ มีขนาดอะตอมอยู่ระหว่างขนาดอะตอมของธาตุ ช และธาตุ ฌ โดยที่ธาตุ ช มีขนาดเล็กกว่า
ธาตุ จ แต่ใหญ่กว่าธาตุ ก
เราจะเรียงลำดับธาตุทั้ง 8 ให้ถูกตำแหน่งในคาบในตารางธาตุจากซ้ายไปขวาได้อย่างไร
1. ง ก ฌ ฉ ช จ ข ค 2. ค ข จ ฌ ฉ ช ง ก
3. ง ก ช ฉ ฌ จ ข ค 4. ค ข จ ช ฉ ฌ ก ง
วิเคราะห์โจทย์
โจทย์ถามอะไร บอกอะไรให้บ้าง
ในที่นี้โจทย์ ถามการจัดเรียงธาตุตามคาบ
สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงธาตุตามสมบัติของธาตุ คือ
1. ธาตุที่ไม่ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา คือ ธาตุหมู่ VIII
2. เป็นไปตามกฎ Octet ของ Lewis
3. การเรียงธาตุในตารางธาตุเรียงจากหมู่ I-VIII
คำตอบข้อนี้ คือ ข้อ 4
4. ค ข จ ช ฉ ฌ ก ง
หมู่ I II III IV V VI VII VIII

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
เรื่อง วิเคราะห์ข้อสอบ Entrance ปี 2546 (มีนาคม) รศ. อินทิรา หาญพงษ์พันธ์และผศ.ดร. บัญชา พูลโภคา  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น