ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 15

วิทยาศาสตร์ โดย อ.ณัฐพล โยธาธิติกุล ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552

วิทยาศาสตร์ โดย อ.ณัฐพล โยธาธิติกุล ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552


-ชีววิทยาพื้นฐาน
-วิเคาะห์ข้อสอบย้อยหลัง 2 ปี
-จุดเน้นที่ 1 การรักสมดูลของเซลล์ กับกระบวนการออสโมซิส
-ประเภทของสารละลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออสโมซีส
-แผนผังสรุปการลำเลียงสารเข้าและออกเซลล์
-ตัวอย่างข้อสอบ
-การรักษาสมดุลของร่างกาย
-มนุษย์
-พืชที่เจริญในที่แห้งแล้ง
-พันธุศาสตร์
-ยีน(Gene)

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
วิทยาศาสตร์ โดย อ.ณัฐพล โยธาธิติกุล ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น