ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 15

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น • บทที่1 Article: a, an, the คำศัพท์
 • บทที่2 Simple Present Tense กริยาช่วย to be, to have, to do คำศัพท์
 • บทที่3 Simple Pat Tense คำศัพท์
 • บทที่4 Present Continuous Tense กริยาช่วย should, ought to คำศัพท์
 • บทที่5 Past Continuous Tense คำศัพท์
 • บทที่6 Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense
 • กริยาช่วย can, be able to, may คำศัพท์
 • บทที่7 Past Perfect Tense , Past Perfect Continuous Tense คำศัพท์
 • บทที่8 Future Simple Tense, กริยาช่วย must, have to คำศัพท์
 • บทที่9 Adjective คำศัพท์
 • บทที่10 Comparison of Adjectives and Adverbs คำศัพท์
 • บทที่11 Conditional Clauses คำศัพท์
 • บทที่12 Subjunctive Clauses คำศัพท์
 • บทที่13 Modals, Auxiliary Verbs, Helping Verbs

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
พ.ท.หญิง วันดีโตสุวรรณ


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น