ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 29

สรุปศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมสรุปศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม • M.3 vocabulary= arrest M.4 Trlarn ent. Vocabulary= capture,apprehend,hold,seize
 • M.3 vocabulary= angry M.4 Trlarn ent. Vocabulary= furious,cross,resentful
 • M.3 vocabulary= avoid M.4 Trlarn ent. Vocabulary= shun,elude,evade
 • M.3 vocabulary= attractive, charming M.4 Trlarn ent. Vocabulary= fascinating,enchanting
 • M.3 vocabulary= adapt M.4 Trlarn ent. Vocabulary= adjust
 • M.3 vocabulary= adult M.4 Trlarn ent. Vocabulary= grown-up
 • M.3 vocabulary= able M.4 Trlarn ent. Vocabulary= capable,competent,command
 • M.3 vocabulary= active M.4 Trlarn ent. Vocabulary= alert,dynamic,kinetic
 • M.3 vocabulary= artificial M.4 Trlarn ent. Vocabulary= fake,synthetic
 • M.3 vocabulary= applicant M.4 Trlarn ent. Vocabulary= candidure,appointee
 • M.3 vocabulary= automatic M.4 Trlarn ent. Vocabulary= spontaneous
 • M.3 vocabulary= accuse M.4 Trlarn ent. Vocabulary= convict,charge
 • M.3 vocabulary= ancient M.4 Trlarn ent. Vocabulary= archaic
 • M.3 vocabulary= ask M.4 Trlarn ent. Vocabulary= query,interrogate,enqyufe,inquire
 • M.3 vocabulary= block M.4 Trlarn ent. Vocabulary= hinder,hamper,impede,obstruct,bar
 • M.3 vocabulary= book M.4 Trlarn ent. Vocabulary= reserve,volume
 • M.3 vocabulary= believable M.4 Trlarn ent. Vocabulary= credible
 • M.3 vocabulary= bare M.4 Trlarn ent. Vocabulary= nude,naked,undraped
 • M.3 vocabulary= bright M.4 Trlarn ent. Vocabulary= luminous
 • M.3 vocabulary= bodily M.4 Trlarn ent. Vocabulary= corporal,physical
 • M.3 vocabulary= bravery M.4 Trlarn ent. Vocabulary= courage,valor
 • M.3 vocabulary= break (1) M.4 Trlarn ent. Vocabulary= shatter
 • M.3 vocabulary= break (2) M.4 Trlarn ent. Vocabulary= violate,exceed,offend
 • M.3 vocabulary= buy M.4 Trlarn ent. Vocabulary= purehase
 • M.3 vocabulary= busy M.4 Trlarn ent. Vocabulary= engaged
 • M.3 vocabulary= biography M.4 Trlarn ent. Vocabulary= non-fiction
 • M.3 vocabulary= boring M.4 Trlarn ent. Vocabulary= dull,tedious,monotonous
 • M.3 vocabulary= begin, start M.4 Trlarn ent. Vocabulary= commence,initiate,originate
 • M.3 vocabulary= claim M.4 Trlarn ent. Vocabulary= assert,ascribe, allege,attribute
 • M.3 vocabulary= creative M.4 Trlarn ent. Vocabulary= constructive,inventive
 • M.3 vocabulary= comparable M.4 Trlarn ent. Vocabulary= compatible
 • M.3 vocabulary= change M.4 Trlarn ent. Vocabulary= switch,steer,shift,convert
 • M.3 vocabulary= control M.4 Trlarn ent. Vocabulary= motutou,supervise,regulate,handle
 • M.3 vocabulary= careful M.4 Trlarn ent. Vocabulary= cautious
 • M.3 vocabulary= complex M.4 Trlarn ent. Vocabulary= complicated,intricate,sophisticated
 • M.3 vocabulary= collect M.4 Trlarn ent. Vocabulary= gather,compile,accumulate
 • M.3 vocabulary= clear M.4 Trlarn ent. Vocabulary= obvious,vivid,explicit,apparent
 • M.3 vocabulary= clumsy M.4 Trlarn ent. Vocabulary= awkward,laggard,sluggish
 • M.3 vocabulary= cheat M.4 Trlarn ent. Vocabulary= fraud
 • M.3 vocabulary= cure M.4 Trlarn ent. Vocabulary= treatment,remedy,therapy
 • ....
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
อังกฤษ อ.ชัชชัย
สรุปคำศัพท์เข้าเตรียมอุดมฯ


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น