ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 29

สรุปศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมสรุปศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม • M.3 vocabulary= arrest M.4 Trlarn ent. Vocabulary= capture,apprehend,hold,seize
 • M.3 vocabulary= angry M.4 Trlarn ent. Vocabulary= furious,cross,resentful
 • M.3 vocabulary= avoid M.4 Trlarn ent. Vocabulary= shun,elude,evade
 • M.3 vocabulary= attractive, charming M.4 Trlarn ent. Vocabulary= fascinating,enchanting
 • M.3 vocabulary= adapt M.4 Trlarn ent. Vocabulary= adjust
 • M.3 vocabulary= adult M.4 Trlarn ent. Vocabulary= grown-up
 • M.3 vocabulary= able M.4 Trlarn ent. Vocabulary= capable,competent,command
 • M.3 vocabulary= active M.4 Trlarn ent. Vocabulary= alert,dynamic,kinetic
 • M.3 vocabulary= artificial M.4 Trlarn ent. Vocabulary= fake,synthetic
 • M.3 vocabulary= applicant M.4 Trlarn ent. Vocabulary= candidure,appointee
 • M.3 vocabulary= automatic M.4 Trlarn ent. Vocabulary= spontaneous
 • M.3 vocabulary= accuse M.4 Trlarn ent. Vocabulary= convict,charge
 • M.3 vocabulary= ancient M.4 Trlarn ent. Vocabulary= archaic
 • M.3 vocabulary= ask M.4 Trlarn ent. Vocabulary= query,interrogate,enqyufe,inquire
 • M.3 vocabulary= block M.4 Trlarn ent. Vocabulary= hinder,hamper,impede,obstruct,bar
 • M.3 vocabulary= book M.4 Trlarn ent. Vocabulary= reserve,volume
 • M.3 vocabulary= believable M.4 Trlarn ent. Vocabulary= credible
 • M.3 vocabulary= bare M.4 Trlarn ent. Vocabulary= nude,naked,undraped
 • M.3 vocabulary= bright M.4 Trlarn ent. Vocabulary= luminous
 • M.3 vocabulary= bodily M.4 Trlarn ent. Vocabulary= corporal,physical
 • M.3 vocabulary= bravery M.4 Trlarn ent. Vocabulary= courage,valor
 • M.3 vocabulary= break (1) M.4 Trlarn ent. Vocabulary= shatter
 • M.3 vocabulary= break (2) M.4 Trlarn ent. Vocabulary= violate,exceed,offend
 • M.3 vocabulary= buy M.4 Trlarn ent. Vocabulary= purehase
 • M.3 vocabulary= busy M.4 Trlarn ent. Vocabulary= engaged
 • M.3 vocabulary= biography M.4 Trlarn ent. Vocabulary= non-fiction
 • M.3 vocabulary= boring M.4 Trlarn ent. Vocabulary= dull,tedious,monotonous
 • M.3 vocabulary= begin, start M.4 Trlarn ent. Vocabulary= commence,initiate,originate
 • M.3 vocabulary= claim M.4 Trlarn ent. Vocabulary= assert,ascribe, allege,attribute
 • M.3 vocabulary= creative M.4 Trlarn ent. Vocabulary= constructive,inventive
 • M.3 vocabulary= comparable M.4 Trlarn ent. Vocabulary= compatible
 • M.3 vocabulary= change M.4 Trlarn ent. Vocabulary= switch,steer,shift,convert
 • M.3 vocabulary= control M.4 Trlarn ent. Vocabulary= motutou,supervise,regulate,handle
 • M.3 vocabulary= careful M.4 Trlarn ent. Vocabulary= cautious
 • M.3 vocabulary= complex M.4 Trlarn ent. Vocabulary= complicated,intricate,sophisticated
 • M.3 vocabulary= collect M.4 Trlarn ent. Vocabulary= gather,compile,accumulate
 • M.3 vocabulary= clear M.4 Trlarn ent. Vocabulary= obvious,vivid,explicit,apparent
 • M.3 vocabulary= clumsy M.4 Trlarn ent. Vocabulary= awkward,laggard,sluggish
 • M.3 vocabulary= cheat M.4 Trlarn ent. Vocabulary= fraud
 • M.3 vocabulary= cure M.4 Trlarn ent. Vocabulary= treatment,remedy,therapy
 • ....
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
อังกฤษ อ.ชัชชัย
สรุปคำศัพท์เข้าเตรียมอุดมฯ


 • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
 • 1 ความคิดเห็น:


  1. These bold and confident sexy girls from the house of Sexy Russian Escorts in Mahipalpur, Delhi also have some of the most delicious figures that often make our clients drool over them the moment they arrive at your doorstep! These hot and sexy girls are well in demand by our long list of loyal clientele because of the first class sexual services each one of these babes from the house of Call Girls in Kolkata, Delhi render to their clients.
   Female Escorts Job in Delhi
   Escorts Service in Mahipalpur
   Massage Service in Paharganj
   Body Massage in Sec 82, Gurgaon

   ตอบลบ