ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, ธันวาคม 6

สังคมม.ปลาย ภูมิศาสตร์

สังคมม.ปลาย ภูมิศาสตร์

เรื่องการสำรวจจากระยะไกล
1.การรับและบันทึกสัญญาณข้อมูล
2.การวิเคระห์ข้อมูล


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
รายวิชา ศานาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น