ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันศุกร์, เมษายน 15

รวม อีบุ๊คเกี่ยวกับ เทคโนโลยี่และการใช้งานโปรแกรม

รวม อีบุ๊คเกี่ยวกับ เทคโนโลยี่และการใช้งานโปรแกรม


สอนการสร้าง Deam 8


Descriptions
ความรู้เบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์
หลักการสร้างเว็บไซต์
การปรับแต่งข้อความบนเว็บเพจ
ตกแต่งเว็บเพจด้วยกราฟฟิก
การสร้างตารางบนเว็บเพจ
การเชื่อมโยง
การออกแบบเลย์เอาท์
เฟรม เลเยอร์ แฟลช
การจดทะเบียนเว็บไซต์ การหาเว็บโฮสติ้ง และการอัพโหลดไฟล์
แบบทดสอบหลังเรียน
Ref# ww.cmfe.ac.th/dream8/index.html โดย อ.นฤมล อันตะริกานนท์
Download

Adebe after effect Cs 6 Totorial
Descriptions • หลักการทำงานของโปรแกรม after effect เบื้องต้น
 • การสร้าง Composition และพื้นฐานของ Composition and Timeline panel
 • การใช้คำสั่ง Preview ในรูปแบบต่างๆ
 • Basic animation in 2D
 • Keyframe Velocity
 • Keyframe Assistance
 • หลักการทำงานของ Layer
 • การจัดการ Trimming Layer
 • Motion Blur,Blending mode and Pro-compose
 • การทำ Masking
 • Track Matter
 • การใช้ Effects เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับวีดีโอ
 • หลักการ Render
 • การใส่ตัวหนังสือลงในโปรแกรม
 • Basics of Expressions
 • Parenting Layer and NULL object
 • 3D Layer and Camera Tools

Ref# www.effectvideo.com
Download


Beginning Android GamesDescriptions


 • Contents       . v
 • About the Author           ..... xii
 • About the Technical Reviewer         . xiii
 • Acknowledgments           .. xiv
 • Introduction            .... xv
 • ?Chapter 1: Android, the New Kid on the Block      ... 1??
 • ?Chapter 2: First Steps with the Android SDK      .... 25??
 • ?Chapter 3: Game Development 101         51??
 • ?Chapter 4: Android for Game Developers        103??
 • ?Chapter 5: An Android Game Development Framework    ... 185??
 • ?Chapter 6: Mr. Nom Invades Android       .... 229??
 • ?Chapter 7: OpenGL ES: A Gentle Introduction      . 269??
 • ?Chapter 8: 2D Game Programming Tricks      ...... 351??
 • ?Chapter 9: Super Jumper: A 2D OpenGL ES Game     ... 429??
 • ?Chapter 10: OpenGL ES: Going 3D        . 489??
 • ?Chapter 11: 3D Programming Tricks       ..... 525??
 • ?Chapter 12: Droid Invaders: the Grand Finale       577??
 • ?Chapter 13: Publishing Your Game        . 625??
 • ?Chapter 14: What’s Next?         .... 637??
 • Index             ... 641

Ref# Mario Zechner
Download


Beginning Programming with Java For Dummies, 4th Edition


Descriptions

Learn to:
• Use basic development concepts and techniques with Java
• Debug Java programs and create useful code
• Work with files on your computer’s hard drive
• Work with the latest features of Java 8
Ref#Barry Burd, PhD
Author of Java For Dummies?
Download


BuildInternetServerUsingLinux-Pattara


Descriptions


 1. คำนิยม 18
 2. บทนำ 31
 3. สิ่งที่มีในหนังสือเล่มนี้ 31
 4. สิ่งที่ไม่มีในหนังสือเล่มนี้ 32
 5. สิ่งที่ควรรู้ก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้ 32
 6. โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ 33
 7. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 36
 8. LAN และ WAN 39
 9. Ethernet 40
 10. Leased Line 41
 11. Frame Relay 42
 12. การสื่อสารข้อมูลแบบ Connection - Oriented และ Connectionless 43
 13. Internet Address (IP Address) 45
 14. Subnet Mask หรือ Net Mask 48
 15. Classless IP Address 49
 16. 4 สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย Linux
 17. Gateway 51
 18. อุปกรณ์เลือกเส้นทาง (Router) 52
 19. สรุป 53
 20. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 53
 21. ???’? 2 DNS
 22. พื้นฐาน DNS 54
 23. Name Server 56
 24. Primary และ Secondary Name Server 57
 25. Cache Name Server 58
 26. Time to Live 60
 27. Resource Tecord 60
 28. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 62
 29. สารบัญ 5
 30. การเปิดเครื่อง 82
 31. บัญชีผู้ใช้ 83
 32. การ Log in 84
 33. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 85
 34. การ Log out 86
 35. การปิดเครื่อง 86
 36. คำสั่ง Unix พื้นฐาน 87
 37. การขอความช่วยเหลือแบบ Online 88
 38. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 90
 39. Linux-SIS
 40. Linux-SIS 92
 41. ...


Ref#
ภัทระ เกียรติเสวี และทีมงานห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NTL)
http://linux.thai.net/ott/books
Download

ClientServer
สร้าง Client กับ Server ด้วยจาวา


Descriptions

เรามาสร้าง Class Server
Ref# GRADE LEVEL: 6-8

Download


E-book-mastercam-thai9


Descriptions


 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี
 • บทที่ 3 การใช้คำสั่ง Create
 • บทที่ 4 การออกแบบโดยใช้ Mastercam Lathe
 • บทที่ 5 เครื่องกลึง CNC DYNA MYTE 3000
 • บทที่ 6 ผลการศึกษาการใช้โปรแกรม มาสเตอร์แคม


Ref#สุทธิพงษ์ สุภาชัยวัฒน์,คู่มือปฎิบัติงานกลึง Dynamyte 3000 cnc lathe,มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kelly Curran and Jon Stenerson,Understanding Mastercam,Prentice Hall
Nattapong Kongprasert,Pruek Kongprawechnon,คู่มือการใช้ Mastercam ภาษาไทย,Faculty of Engineer
SWU(prasanmitr)

Download

EditPlus Compile C


Descriptions

การเซ็ต EditPlus ให้ Compile ภาษาซีได้
Ref#
Download

fiber_optic เรื่องของสายใยแก้วนาแสง


Descriptions

เรื่องของสายใยแก้วนาแสง
เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายใยแก้วนาแสงครับ หลายคนคงไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่า นานทีถึงจะมีการซื้อ นานทีถึงจะมีการเข้าไปจัดการกับมัน ซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล เนื่องจากว่าอุปกรณ์สาหรับการติดตั้ง ซ่อมบารุงบริหารจัดการ สิ่งต่างเหล่านี้จาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ โดยตรง และที่สาคัญอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็สุดแสนแพง ถึงอย่างไรก็ตามชาว Network ทั้งหลายก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับมันอย่างน้อยก็รู้ความหมายและหน้าที่ของมันบ้างก็ยังดี โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Switch จะมีช่องสาหรับเชื่อมต่อสัญญาณกับสาย UTP เท่านั้นและข้อจากัดของสาย UTP ก็คือมันเชื่อมต่อได้ระยะไกลสุดที่ 100 เมตร ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุกที่ 100 Mbps. ดังนั้นในการที่จะทาให้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Switch สามารถเชื่อมต่อได้ระยะทางที่ไกลขึ้น การรับส่งข้อมูลทาได้มากขึ้นนั้นจะต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อจากสายสัญญาณแบบสายทองแดง UTP ไปเป็นสายใยแก้วนาแสง Fiber Optic เนื่องจาก Fiber Optic ได้ระยะทางเป็นกิโลเมตรขึ้นไปการรับส่งข้อมูลก็ว่ากันที่ 1000Mbps. หรือ 1Gbps. ดังนั้นจะให้ได้ระยะทางเพิ่มการรับส่งข้อมมากขึ้นจาเป็นจะต้องเพิ่มอุปกรณ์สาหรับเชื่อมต่อด้วยสายใยแก้วนาแสง อุปกรณ์ที่จะต้องเพิ่มเข้าไปนั้นเรียกกันว่า โมดูลกิกะบิต (Module Gigabit) ซึ่งก็มีด้วยกันหลายแบบให้เลือกใช้ตามลักษณะการเชื่อมต่ออีกทั้งต้องเลือกแบบที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ด้วย
Ref#
Download


Functional Programming in Java [DrLol]


Descriptions


 • Change History         ix
 • Foreword         . . xi
 • Acknowledgments       . . xiii
 • Preface         . . xv
 • 1. Hello, Lambda Expressions!       1
 • Change the Way You Think 1
 • The Big Gains of Functional-Style Code 5
 • Why Code in the Functional Style? 6
 • Evolution, Not Revolution 12
 • A Little Sugar to Sweeten 15
 • Recap 17
 • 2. Using Collections       . . 19
 • Iterating through a List 19
 • Transforming a List 23
 • Finding Elements 26
 • Reusing Lambda Expressions 27
 • Using Lexical Scoping and Closures 29
 • Picking an Element 33
 • Reducing a Collection to a Single Value 35
 • Joining Elements 37
 • Recap 39
 • 3. Strings, Comparators, and Filters     . 41
 • Iterating a String 41
 • Implementing the Comparator Interface 44
 • Multiple and Fluent Comparisons 51
 • Using the collect Method and the Collectors Class 52
 • www.it-ebooks.info
 • Listing All Files in a Directory 56
 • Listing Select Files in a Directory 57
 • Listing Immediate Subdirectories Using flatMap 59
 • Watching a File Change 60
 • Recap 61
 • ...

Ref#Venkat Subramaniam
www.it-ebooks.info
DownloadInstallation OracleDabase 11g


Descriptions

 • What’s New in Oracle Database 11g Release 2 (11.2)....... xv
 • Oracle Database 11g Release 3 (11.2.0.3) Enhancements............... xv
 • Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.2) New Features.... xv
 • Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1) New Features...... xvi
 • Deprecated in Oracle Database 11g Release 2 (11.2) ........ xix
 • Desupported in Oracle Database 11g Release 2 (11.2)..... xx
Ref#
Oracle® Database
Installation Guide
11g Release 2 (11.2) for Microsoft Windows
E47798-04
Download


Java How to Program 9th Edition


Descriptions

 • How To Program Series
 • Java™How to Program, 9/E
 • Java™How to Program, Late Objects Version, 8/E
 • C++ How to Program, 8/E
 • C How to Program, 6/E
 • Internet&WorldWideWebHow to Program, 4/E
 • Visual Basic® 2010 How to Program
 • Visual C#® 2010 How to Program, 3/E
 • Visual C++® 2008 How to Program, 2/E
 • Small Java™ How to Program, 6/E
Ref#Paul Deitel
Harvey Deitel
Download

Java Programming for Android Developers For Dummies - Burd , Barry


Descriptions


 • Contents
 • Preface                                     xi
 • Audience                                ...... xi
 • Documentation Accessibility                          . xii
 • Accessing Documentation                          ... xii
 • Related Documentation                            xii
 • Conventions                                 xiii
 • What’s New in Oracle Database 11g Release 2 (11.2)            .... xv
 • Oracle Database 11g Release 3 (11.2.0.3) Enhancements               ..... xv
 • Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.2) New Features               . xv
 • Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1) New Features               . xvi
 • Deprecated in Oracle Database 11g Release 2 (11.2)                 .... xix
 • Desupported in Oracle Database 11g Release 2 (11.2)                 . xx
 • 1 Overview of Oracle Database Installation
 • 1.1 New Oracle Products and Features Installed with This Release         ..... 1-1
 • 1.2 Planning Your Installation                      ...... 1-1
 • 1.3 Installation Considerations                      ..... 1-3
 • 1.3.1 Installation Differences Between Windows and UNIX Systems         1-3
 • 1.3.2 Recommended File System                     ...... 1-4
 • 1.3.3 Managing User Accounts with User Account Control           ..... 1-4
 • 1.3.4 Hardware and Software Certification                  1-5
 • 1.3.4.1 Third-Party Database Certification for Oracle SQL Developer       .. 1-5
 • 1.3.5 Multiple Oracle Homes Support                   ...... 1-5
 • 1.3.5.1 Installing Oracle Database on a System with Existing Oracle Software   ..... 1-5
 • 1.3.6 Oracle Grid Infrastructure for a Standalone Server            .. 1-5
 • 1.3.7 Oracle Cluster Synchronization Services                 . 1-6
 • 1.3.8 Oracle Universal Installer Overview                  . 1-6
 • 1.3.9 Oracle Base Directory                        1-7
 • 1.3.10 Oracle Home Directory                      .... 1-7
 • 1.3.10.1 Contents of the Oracle Home Environment               1-7
 • 1.3.10.2 Multiple Oracle Home Components                 . 1-8
 • 1.3.11 Installing Oracle Database Vault in an Oracle Data Guard Environment      1-8
 • 1.3.12 Oracle Database Vault Default Audit Policy and Initialization Parameters  ...... 1-8
 • 1.4 Migration Considerations                        1-8
 • ...


Ref#
Primary Author: Reema Khosla
Contributing Authors: Janet Stern, Prakash Jashnani
Download

JavaScript Security


Descriptions


 • Table of Contents
 • Preface 1
 • Chapter 1: JavaScript and the Web 7
 • JavaScript and your HTML/CSS elements 7
 • jQuery effects 8
 • Hide/Show 8
 • Toggle 9
 • Animation 11
 • Chaining 12
 • jQuery Ajax 13
 • jQuery GET 14
 • jQuery getJSON 14
 • jQuery POST 15
 • JavaScript beyond the client 15
 • JavaScript on the server side 15
 • Full-stack JavaScript 15
 • JavaScript security issues 16
 • Cross-site request forgery 16
 • Cross-site scripting 17
 • Summary 17
 • Chapter 2: Secure Ajax RESTful APIs 19
 • Building a RESTful server 19
 • A simple RESTful server in Node.js and Express.js 19
 • Frontend code for the to-do list app on top of Express.js 22
 • Cross-origin injection 28
 • Injecting JavaScript code 33
 • Guessing the API endpoints 35
 • Basic defense against similar attacks 36
 • Summary 38
 • Table of Contents
 • ...

Ref# Y.E Liang
Download


JavaScript_Succinctly


Descriptions


 • Table of Contents
 • About the Author                       ...... 10
 • Introduction                         ..... 11
 • Preface                           .... 13
 • More code, less words                     ..... 13
 • Exhaustive code and repetition                   . 13
 • Color-coding conventions                      13
 • Code examples                         14
 • Chapter 1: JavaScript Objects                   .. 16
 • Creating objects                       ...... 16
 • JavaScript constructors create and return object instances         ... 21
 • The native JavaScript object constructors               .. 23
 • User-defined/non-native object constructor functions           ... 24
 • Instantiating constructors using the new operator              25
 • Creating shorthand or literal values from constructors           .. 27
 • Primitive (aka simple) values                   .... 28
 • The primitive values null, undefined, "string", 10, true, and false are not
 • objects                           .. 30
 • How primitive values are stored/copied in JavaScript           ... 31
 • Primitive values are equal by value                 ... 32
 • The string, number, and Boolean primitive values act like objects when used like
 • ...

Ref#
By Cody Lindley
Foreword by Daniel Jebaraj
Download


Mac Tips, Tricks & Hacks Vol 6 Revised Edition


Descriptions

OS X Yosemite is now the operating system of choice for an ever-growing
number of people. Apple’s products have a reputation for ‘just working’ – but
under the Mac’s simple and user-friendly interface lies a computing powerhouse.
That’s why OS X is found everywhere from recording studios to offices and
homes. Its potential to enhance your life, from the little things to the grand
projects, is huge. This revised edition is designed to help you unlock the full
potential of your iMac or MacBook. Our tutorials show you how to push the
limit of what you can do with the core Mac apps. The Tips section focuses on
the advanced features of everything from the desktop to iBooks, while the Tricks
chapter demonstrates how you can take your creativity to new heights with
iPhoto, iMovie and GarageBand. And once you’ve edited a movie and recorded
your own musical masterpiece, take a look at our Hacks section, where you’ll find
advice on how to eke out even more potential from your Mac by downloading
third-party apps or going under the hood with Terminal. Finally, our rundown of
the greatest apps on the App Store explores a range of software that can truly
enhance your Mac experience. Enjoy the book.
Ref#
THE INDEPENDENT GUIDE TO MASTERING YOUR APPLE MAC
Download

OpenSourceForYou201504


Descriptions


 • How to install moodle on aLamp Server
 • Use Haskell to Access two popular Databases
 • Bootstrap: Building an Interactive Tourism Web Page
 • Writing a Basic Framebuffer Driver
 • Popular Open Source IDEs for Web Development
 • Qt5 : GUIs with qtquick and Qml
 • Face off wit Size
 • Creating an Awesome Web Experience with Drupal


Ref# www.OpenSourceForU.com
Download


Parallel Worlds_zip


Descriptions

หนังสือวรรณกรรม วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการข้ามเวลา และโลกคู่ขนาน
Ref#  Michio kaku เขียน

ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
DownloadPhotoshop_CS6_-_MakeUseOf.com


Descriptions

1. Introduction 4
2. Tips and Tricks 5
2.1. Quickly Change the Appearance of Photoshop CS6 5
2.2. Background Save and Autorecovery 6
2.3. New Layer Features 6
2.3.1. Filtering 6
2.3.2. Show Transform Controls 7
2.3.3. Assigning Blend Modes to Multiple Layers or Groups 8
2.3.4. Applying a Layer Style to a Group 9
2.3.5. Rasterize Layer Style 10
2.4. Auto-Hide Panels 11
2.5. Add Dotted and Dashed Lines 12
2.6. Add Strokes to Shapes without Layer Styles 13
3. Tweaking Images 14
3.1. New Blur Gallery 14
3.1.1. Field Blur 14
3.1.2. Iris Blur 16
3.1.3. Tilt-Shift 18
3.1.4. Bokeh Effect 20
3.2. Color Lookup 21
3.3. New Auto Presets 23
3.4. New Crop Features 24
3.5. Adaptive Wide Angle 26
3.6. Content-Aware Move 29
3.7. Selecting Skin Tones 31
3.8. Oil Paint 34
3.9. HDR Toning 35
4. Speed Up Photoshop CS6’s Performance 37
5. Conclusion
Ref# http://truekolor.net
Download

photoshop_reference


Descriptions


 • New features for all Photoshop CS6 users
 • Retouching and transforming
 • Filters
 • Video
 • Color and tonal adjustments
 • 3D (Photoshop Extended only)
 • Automation
 • Painting and patterns
 • Drawing
 • Workspace and workflow
 • Type
 • Compatibility with Adobe Touch and Photoshop companion apps
 • Camera Raw 7
 • To highlight new features throughout Photoshop menus, choose Window > Workspace > New in CS6.

Ref#
ADOBE® PHOTOSHOP
Help and tutorials
Download

PHP & MySQL


Descriptions

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมทางฝั่ง Server เพื่อสร้าง Dynamic web page และ Web Application ด้วยภาษา PHP อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
Ref#
พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
www.provision.co.th
Download

Practical Photography may 2015


Descriptions


 • HOW TO CREATE
 • DRAMATIC
 • LIGHTQ Learn to shoot perfect sunsets
 • Q Use off-camera fl ash like a pro
 • Q Add atmosphere in-camera

Ref#
http://worldmags.net/
Download


Practical Photoshop - May 2015


Descriptions

colour Whether you want to supercharge your colours or
change them completely, find out how with our guide
to the best colour controls in Photoshop
Ref#
www.digitalcameraworld.
Download

Pro JavaScript Development [DrLol]


Descriptions

Contents at a Glance
About the Author                  xv
About the Technical Reviewers             .... xvii
Acknowledgments                .... xix
Introduction                   xxi
■■Chapter 1: Object-Oriented JavaScript            .1
■■Chapter 2: Documenting JavaScript            ...37
■■Chapter 3: Writing High-Quality JavaScript          .....65
■■Chapter 4: Boosting JavaScript Performance          ..91
■■Chapter 5: Design Patterns: Creational           ...119
■■Chapter 6: Design Patterns: Structural           ....137
■■Chapter 7: Design Patterns: Behavioral           ...163
■■Chapter 8: Design Patterns: Architectural          ......199
■■Chapter 9: Managing Code File Dependencies         ......223
■■Chapter 10: Mobile JavaScript Development          .237
■■Chapter 11: Building Games with Canvas API          261
■■Chapter 12: Using WebRTC for Video Chat          ......321
■■Chapter 13: Using Client-Side Templates           341
■■Chapter 14: The Node.js Application Platform          369
Ref#
www.it-ebooks.info
Download

Professional JavaScript for Web Developers, 3rd Edition (1)


Descriptions


 • CHAPTER 1 What Is JavaScript?                               . 1
 • CHAPTER 2 JavaScript in HTML                              13
 • CHAPTER 3 Language Basics                               . 25
 • CHAPTER 4 Variables, Scope, and Memory                       . 85
 • CHAPTER 5 Reference Types                               103
 • CHAPTER 6 Object-Oriented Programming                       173
 • CHAPTER 7 Function Expressions                           . . 217
 • CHAPTER 8 The Browser Object Model                         239
 • CHAPTER 9 Client Detection                               . 271
 • CHAPTER 10 The Document Object Model                       .309
 • CHAPTER 11 DOM Extensions                               . 357
 • CHAPTER 12 DOM Levels 2 and 3                             381
 • CHAPTER 13 Events                                     . 431
 • CHAPTER 14 Scripting Forms                               . . 511
 • CHAPTER 15 Graphics with Canvas                           . . 551
 • CHAPTER 16 HTML5 Scripting                               . 591
 • CHAPTER 17 Error Handling and Debugging                       607
 • CHAPTER 18 XML in JavaScript                               641
 • CHAPTER 19 ECMAScript for XML                             671
 • CHAPTER 20 JSON                                     . 691
 • CHAPTER 21 Ajax and Comet                               . 701
 • CHAPTER 22 Advanced Techniques                           . . 731
 • CHAPTER 23 Offl ine Applications and Client-Side Storage               765
 • CHAPTER 24 Best Practices                                 801

Ref# www.it-ebooks.info
Download

Radio Shack - Basic Electronics


Descriptions


 • Electricity
 • Electronic components
 • Semiconductors
 • Photonic semiconductors
 • Integrated Circuits
 • Digital Integrated Circuits
 • Linear Integrated Circuits
 • Circuit Assembly Tips
 • 100 Electronic circuits

Ref# Forrest m. mims,
Download

UBS Valuation Multiples A Primer-Nov 01


Descriptions

Valuation Primer Series Issue 1
This is the first in a series of primers on fundamental valuation topics such as
discounted cash flow, valuation multiples and cost of capital.
This document explains how to calculate and use multiples commonly used in
equity analysis.
We discuss the differences between equity and enterprise multiples, show how
target or ‘fair’ multiples can be derived from underlying value drivers and
discuss the ways multiples can be used in valuation. For each multiple, we show
Ref#
For research, valuation models and more on equity analysis go to the Global Valuation Group website...
www.ubswarburg.com/research/gvg
Download

What Mobile - May 2015


Descriptions

The Apple Watch has been the main topic of conversation
among the ‘Gadgeterati’ for the last few weeks. And
there’s not long to go before we’ll be able bring you an indepth
hands-on review of Apple’s latest attempt to think
differently and – possibly – change the world.
Ref# What mobile May 2015
Download

Wireless Communications (Andrea Goldsmith)


Descriptions

1 Overview ofWireless Communications 1
1.1 History of Wireless Communications                       1
1.2 Wireless Vision                             . . 4
1.3 Technical Issues                             . . 5
1.4 Current Wireless Systems                           7
1.4.1 Cellular Telephone Systems                       7
1.4.2 Cordless Phones                           11
1.4.3 Wireless LANs                           . 12
1.4.4 Wide Area Wireless Data Services                     13
1.4.5 Broadband Wireless Access                       14
1.4.6 Paging Systems                           . 14
1.4.7 Satellite Networks                         . . 15
1.4.8 Low-Cost Low-Power Radios: Bluetooth and Zigbee             . . 15
1.4.9 Ultrawideband Radios                         16
1.5 The Wireless Spectrum                           . 17
1.5.1 Methods for Spectrum Allocation                     17
1.5.2 Spectrum Allocations for Existing Systems                 . 18
1.6 Standards                               . . 19
2 Path Loss and Shadowing 24
2.1 Radio Wave Propagation                           25
2.2 Transmit and Receive Signal Models                       26
2.3 Free-Space Path Loss                           . . 28
2.4 Ray Tracing                               . 29
2.4.1 Two-Ray Model                           30
2.4.2 Ten-Ray Model (Dielectric Canyon)                   . . 33
2.4.3 General Ray Tracing                         . 34
2.4.4 Local Mean Received Power                       36
2.5 Empirical Path Loss Models                         . 36
2.5.1 The Okumura Model                         . 37
2.5.2 Hata Model                             37
2.5.3 COST 231 Extension to Hata Model                   . . 38
2.5.4 Piecewise Linear (Multi-Slope) Model                   . 38
2.5.5 Indoor Attenuation Factors                       . 39
2.6 Simplified Path Loss Model                         . . 40
2.7 Shadow Fading                             . . 42
Ref# Andrea Goldsmith
Download

WireLess LAN


Descriptions

เรียนรู้พื้นฐานเครือข่ายไวร์เลสแลนและความรู้เรื่องคลื่นวิทยุ
เลื้อกใช้และซื้ออุปกรณ์ไวร์เลสแลนอย่างคุ้มค่า
สร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้เครื่อข่าย

Ref#
อำนาจ มีมงคล,อรรณพ ขันธิกุล
Download


Worth 1000 photoshop tricks


Descriptions

Mmmmmotion 12/10/2005
I received a couple of requests for a tutorial on making a Mmmmmotion pic so I figured I'd take a stab at it.
Ref# By Ziaphra Paginated View
Download

Vray thai


Descriptions

วิธีการใช้ V-ray เพื่อเรนเดอร์ในงานสามมิติ
Option 1ที่ต้องรู้ใน โปรแกรม V-ray
ตัวอย่างประกอบการสร้างวัตถุแลสถาปัตยกรรม
Ref# ซอ โฮ จุน,สกนธ์ ม่วงสุน,สุรพงษ์ ธุวะชาวสวน
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร์
DownloadHead First Android Development


Descriptions


 • Intro xi
 • 1 Your first app: Meet Android 1
 • 2 Give your app an action: Adding behavior 41
 • 3 Pictures from space: Work with feeds 79
 • 4 When things take time: Long-running processes 123
 • 5 Run your app everywhere: Multiple-device support
 • 6 Tablets are not just big phones: Optimizing for tablets
 • 7 Building a list-based app: Lists and adapters 167
 • 8 Navigation in Android: Multi-screen apps 205
 • 9 Database persistence: Store your stuff with SQLite 265
 • 10 RelativeLayout: It’s all relative 313
 • 11 Give your app some polish: Tweaking your UI 345
 • 12 Make the most of what you can use: Content proficers 393
 • i Leftovers: The Top Ten Things (We Didn’t Cover)

Ref# Jonathan Simon www.it-ebooks.info
Download


Master_Lightning_Guide


Descriptions

LOCATION PHOTOGRAPHY 84
THE BEAUTY OF OVEREXPOSURE 86
BRIDAL PORTRAITS 89
FASHION LIGHT 91
THE FILM-LIGHT CONNECTION 92
GENTLE LIGHT 94
GET IN TIGHT 95
THE "HOLLYWOOD" PORTRAIT 97
THE INTIMATE PORTRAIT 106
LIGHT ON LIGHT Ill
NORTH LIGHT 114
SIMULATING NATURAL SUNLIGHT 116
WORKING WITH CANDLES 119
UNDERLIGHTING FOR GLAMOUR . ..121
Rembrandt Lighting 41
One-Light Rembrandt Lighting 41
Second Rembrandt Build 43
Side Lighting 44
Building a Side-Light Portrait 44
A Second Side-Light Build 47
Butterfly/Dietrich/Paramount Lighting 48
Building a Butterfly-Light Portrait 50
PART II—PORTRAIT LIGHTING
IN PRACTICE
A VERSATILE PORTRAIT LIGHTING SETUP . . .52
A Single Subject 52
With Two Subjects 53
BASIC LIGHT FOR BUSINESS PORTRAITURE . .54
FINDING BOUNDARIES 56
A HAIR LIGHT FOR EVERY OCCASION 57
CLOSING THE PUPIL 58
BACKGROUNDS 59
HEADSHOTS 61
HEADSHOTWITH MINIMAL
DEPTH OF FIELD 63
Reducing the Depth of Field 63
Adding Drama 64
HEADSHOTS FOR PUBLICITY 65
APPLYING MAKEUP 68
EDITORIAL PORTRAITURE 69
WORKING WITH FALLOFF 73
HIGH-KEY LIGHTING 77
LOW-KEY LIGHTING 78
ONE-LIGHT GLAMOUR 79
PORTRAITS WITH FLARE 80
WORKING WITH THE PROFILE . .82
Ref# Christopher Grey www.dbeBooks.com - An Ebook Library
Download

Learning Packet TracerEP1_ninehua.com


Descriptions

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Cisco packet tracer(EP1)
โปรแกรม Cisco Packet Tracer เป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์จริงในระบบ
Network ของบริษัท Cisco ซึ)งสามารถจำลองการทำงานของ Router, Switch, Access Point, Hub, เครื)อง
คอมพิวเตอร์, Server รวมไปถึงการเชื)อมต่อแบบต่างๆ เช่น Ethernet ,Serial ,Wireless เป็นต้น ซึ)ง
ผู้ใช้งานสามารถที)จะเชื)อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันได้ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน โปรแกรมนีจึงเหมาะสม
สำหรับผู้ทีเ) รม)ิ ต้นศึกษา หรือเรม)ิ ทำงานทางด้าน Network และเหมาะเป็นอย่างยง)ิ สำหรับผู้ทีต) ้องการเตรียม
ตัวสอบประกาศนียบัตรของ Cisco ในระดับ Associate (CCNA) และครอบคลุมไปจนถึงระดับ Professional
(CCNP) ในบางหัวข้อ
Ref#facebook fanpage : NineHua.Com (http://www.facebook.com/NineHuaIT)
Download

Stuff UK - June 2015


Descriptions


 • 58 50 games to play before you dial
 • We spend more time playing on our phones
 • than talking to our loved ones… so here are
 • the best mobile time-killers you can get
 • 70 Design Watersports
 • Beautiful things aiming to keep you both
 • entertained and breathing on the waves
 • 80 Techspedition Bloodhound SSC
 • The beast-car aiming to top 1000mph. Or, if
 • you prefer, The Hound Of The Faster-Thrills
 • 92 Media hoard
 • New watching, listening and reading matter
 • 130 Next big thing? Radiance rentals
 • No place in the sun?Try renting a solar panel

Ref#Stuff UK - June 2015
Download


******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น