ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 8

รวมหนังสือความรู้รอบตัวทั่วไป

รวมอีบุ๊คเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เบ็ตเตล็ด


- คู่มือพืชมีพิษ


รายละเอียด


 • ภาวะเป็นพิษจากพืชแลการแก้ไขเบื้องต้น
 • รายงานการได้รับพิษจากพืช
 • รายชื่อฐานข้อมูลพืชพิษ
 • พิษต่อผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อน และนัยน์ตา
 • พิษต่อระบบทางเดินอาหาร และระบบหมุนเวียนโลหิต
 • พิษต่ระบบประสาท และอาจทำให้เสพติด
 • พิษต่อไต และระบบปัสสาวะ
 • พิษร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้

Ref#
โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร
Downloadโลกวิทยาศาสตร์


Descriptions
วารสาร วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ เปิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
-มหัสจรรย์ธรรมชาติ
ภูเขาไฟ ลาวาที่มีชีวิต
พันธุ์ไม้หายาก
ผีเสื้อรังสรรค์
น้ำเพื่อชีวิต
ยุคมืดในอดีต

  Ref#
นายเชิดเกียรติ กลิ่นชูกร

นิตยสาร โลกวิทยาศาสตร์ เปิดโลกวิทยาศาสตร์
จัดทำ�ขึ้นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
Download

วิธีอ่านผลตรวจสุขภาพ


Descriptions
เอกสารแนะนา 1. เรื่อง การเลิกบุหรี่ เอกสารแนะนา 2. เรื่อง การลดไขมัน LDL เอกสารแนะนา 3. เรื่อง การลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ เอกสารแนะนา 4. เรื่อง การเพิ่มไขมัน HDL เอกสารแนะนา 5. เรื่อง การรักษาความดันเลือดสูงโดยไม่ใช้ยา เอกสารแนะนา 6. เรื่อง การควบคุมน้าหนัก เอกสารแนะนา 7. เรื่อง การควบคุมน้าตาลในเลือด เอกสารแนะนา 8. เรื่อง ทาอย่างไรเมื่อผลการตรวจพบว่าไตเสื่อม เอกสารแนะนา 9. เรื่อง ทาอย่างไรเมื่อผลการตรวจพบว่าตับได้รับความเสียหาย เอกสารแนะนา 10. เรื่อง เมื่อกระดูกบางหรือกระดูกพรุน เอกสารแนะนา 11. เรื่อง การป้องกันมะเร็งเต้านม เอกสารแนะนา 12. เรื่อง ทาอย่างไรเมื่อสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สูง เอกสารแนะนา 13. เรื่อง เมื่อตรวจพบว่าโลหิตจาง เอกสารแนะนา 14. เรื่อง เมื่อสารชี้บ่งมะเร็งตับ (AFP) สูง เอกสารแนะนา 15. เรื่อง เมื่อสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน (CA19-9) สูง เอกสารแนะนา 16. เรื่อง เมื่อสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่ (CA125) สูง เอกสารแนะนา 17. เรื่อง แอลกอฮอล์ เอกสารแนะนา 18. เรื่อง ความสาคัญของน้าต่อร่างกาย เอกสารแนะนา 19. เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ เอกสารแนะนา 20. เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับโซเดียม เอกสารแนะนา 21. เรื่อง ไขมันโอเมก้า 3 เอกสารแนะนา 22. เรื่อง การออกกาลังกาย เอกสารแนะนา 23. เรื่อง การจัดการความเครียด เอกสารแนะนา 24. เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอกสารแนะนา 26. เรื่องกรดยูริกสูง

  Ref#
– การดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ; นพ. วิชัย จตุรพิตร ผู้อานวยการ ศูนย์แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์กรุงเทพ ; http://www.calintertrade.co.th/blog/?p=64 -สอนวิธีแปลผลการตรวจปัสสาวะ;นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์;http://visitdrsant.blogspot.com/2012/03/ua.html - การแปลผลตรวจห้องปฏิบัติการ;คุณ porto ;http://www.oknation.net/blog/print.php?id=285951- - รวบรวม/ จัดเรียง : Chear Ponsit
Download
สมุนไพรกำจัดโรค


Descriptions

 • 1. ว่านสบู่เลือดเถา
 • 2.ดอกแค
 • 3.พริกไทยดำ
 • 4.เหงือกปลาหมอ
 • 5....

  Ref#
คีตะธารา
Downloadสุดยอดคนความคิดสุดยอดระดับโลก


Descriptions
-กลยุทธ์ให้ลูกค้าใช้ของฟรีโดยเจ้าของมีเงินเกินพันล้านดลลาร์
-เก่งแค่ใหนก็ต้องอาศัยผู้เชียวชาญด้านการเงิน
-เปิดรับความคิดหลากหลาย เพื่อนวัตกรรมขององค์กร
...
  Ref#
ริวโรจน์
Download

CBR250R


คู่มือประกอบการอบรมรถจักรยานยนต์
Descriptions
รถจักรยานยต์ฮอนด้ารุ่น CBR 250R เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ประเภทรถสปอร์ตฟูลแฟริ่ง ซึ่งเป็นรถที่ถูกออกแบบให้มีการขับขึ่ที่คลองตัว
  Ref#
Download


Clashot_eBook_28_pages


เปลี่ยนรูปถ่ายมือถือให้กลายเป็นเงิน(App ขายภาพผ่านมือถือและอีกกว่า 10 Apps
Descriptions
วิธีการขายภาพถ่ายผ่านมือถือ
เทคนิคการถ่านภาพด้วยมือถือให้สวย
การใช้ Apps ช่วยแต่งภาพให้ดูโปร
เทคนิคช่วยให้ชายรูปได้ง่ายขึ้น

  Ref#
Clashot_eBook
Download


cloud_military


Descriptions
ตำราพิชัยสงครามเป็นตำราว่าด้วยวิธีที่จะเอาชนะสงคราม เล่มที่มีชื่อเสียงที่สุดเล่มหนึ่งของโลกคือ ตำราพิชัยสงครามของซุนวู แต่งขึ้นเมื่อประมาณ 2,600 ปีมาแล้ว และแม้ไม่ได้ตั้งใจเขียนให้เป็นตำราพิชัยสงครามโดยตรง แต่ได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามนั่นคือหนังสือเรื่อง สามก๊ก
สำหรับของไทย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ว่า
"อันหนังสือตำราพิไชยสงครามนี้ ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่า 'สมเด็จพระรามาธิบดี (พระองค์ที่ ๒) แรกให้ทำตำราพิไชยสงคราม' เมื่อปีมะเมียสัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๐๔๑) และมีเค้าเงื่อนเป็นที่สังเกตว่าดูเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะได้ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมตำราพิไชยสงครามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ อีก...
มาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ปรากฏได้มีการตรวจชำระตำราพิไชยสงครามครั้ง ๑ เมื่อในรัชกาลที่ ๓"
(ตำราพิไชยสงคราม คำกลอน หน้า [13] – [15])
  Ref#
โดย พงศธร กิจเวช (อัฐ) ผู้อำนวยการสถานีหางดง เชียงใหม่
Download
Fino

คู่มือการซ่อม Fino


Descriptions
หนังสือเล่มนี้ผลิตโดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นคู่มือบริการสำหรับช่างของผู้จำหน่ายยามาฮ่า
และช่างซ่อมทั่วไป แต่เป็นการยากที่จะรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว ดังนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบ
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ควรต้องมีความรู้เบื้องต้น และทักษะทางด้านช่างพอสมควร เพื่อให้สามารถ
เข้าใจกลไก และเทคนิคในการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งถ้าทำการซ่อมรถโดยขาดความรู้ความชำนาญอาจจะไม่ปลอดภัยต่อ
การใช้งาน
  Ref#
หนังสือเล่มนี้ผลิตโดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
Download

NEW PHYSICS M. 4-5-6 ENTRANCE โดย รองศาสตาจารย์ ดร. ณสรรค์ ผลโภค-lnw Tong Physics


Descriptions
เตรียมสอบ ม.ปลาย เพื่อเพิ่มเกรด G.P.A., สอบต่อศึกษาต่อทุกสถานบัน
ตรงตามหลักสูตรใหม่ของ สสวท.ที่ใช้ปัจจุบันตามแนวข้อสอบเข้าทุกมหาวิทยาลัย

  Ref#
รองศาสตราจารย์ ดร.ณสวรรค์ ผลโภค
Download


NS23

IT’S NOT GRIM UP NORTH
Arctic safe from methane apocalypse


Descriptions
THE BLIP
at the start of
THE UNIVERSE
It made everything.
But why did it happen?
  Ref#
Science and technology news www.newscientist.com Postdoctoral opportunities
Download


Q&A แก้นิสัยลูกชอบเถียง


Descriptions
Q : ดิฉันมีลูกชาย 1 คน อายุ 2 ขวบ เขาเป็นเด็กช่างพูด ชอบเรียนรู้ค่ะ แต่ติดอยู่ที่ชอบเถียง เวลาสอนให้เรียกสี สมมติว่าเป็นสีส้ม เขาจะบอกไม่ใช่ อันนี้สีเขียว ถ้าเราพูดอีกว่าสีส้ม เขาจะโมโหไม่ยอม จนเราต้องบอกเขียวก็เขียว และอาการโมโหเขาก็น่ากลัวมาก กรี๊ดๆ แล้วก็พูด ไม่ใช่ๆ กลัวจะติดเป็นนิสัยไปจนโต แล้วเขาจะเรียกสีผิดหรือเปล่าคะ ควรจะสอนเขาอย่างไรดีคะ - ศุภวรรณ / กรุงเทพฯ
  Ref#
โดย ศ.(เกียรติคุณ) พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
Download


การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ


Descriptions
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

 • • ความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ
 • • ข้อดีของการปลูกผักปลอดจากสารพิษ
 • • วิธีการผลิตผักปลอดจากสารพิษ
 • • การเตรียมแปลงปลูก
 • • การเตรียมเมล็ดพันธุ์
 • • การปลูกและการดูแล
 • • การให้อาหารเสริมแก่พืช
 • • การใช้กับดักกาวเหนียว
 • • การใช้กับดักแสงไฟ
 • • การใช้พลาสติกหรือฟางข้าวคลุมแปลงปลูก
 • • การปลูกผักในโรงเรือนมุ้งตาข่ายไนล่อน
 • • การควบคุมโดยชีววิธี
 • • การใช้สารสกัดจากพืช
 • • การใช้สารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช

  Ref#
ที่มาของข้อมูล :
วิชาการ อรพิน ถิระวัฒน์ กองป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช
ประพนธ์ ไทยวานิช กองป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช
ศุภลักษณ์ กลับน่วม กองปัองกันและกำ จัดศัตรูพืช
จัดทำ วิไลภรณ์ ชนกนำ ชัย กองเกษตรสัมพันธ์
ปฏิวัติ วงศ์รัตนธรรม กองเกษตรสัมพันธ์
ศิลป์ มยุรี สุขเกษม กองเกษตรสัมพันธ์
เรียงพิมพ์ ลออ พรพงษ์กุล กองเกษตรสัมพันธ์
พิมพ์ที่ ฝ่ายเอกสารคำ แนะนำ กองเกษตรสัมพันธ์
Download


รัฐในพม่า


Descriptions

 • รัฐก่อนยุคอาณานิคม
 • การจัดระเบียบสังคมใหม่ตามหลักเหตุผล ค.ศ. 1825-1942
 • การเมืองภายใต้รัฐที่จัดระเบียบตามหลักเหตุผล ค.ศ. 1886-1942
 • ความระส่ำระสายภายในรัฐ ค.ศ.1942-1962
 • ฐานะใหม่ของรัฐ ค.ศ.1962-1987


  Ref#
โรเบิร์ต เอช.เทย์เลอร์
Download


DK Eyewitness Da Vinci And His Time


Descriptions

 • The early Renaissance
 • Discovering the past
 • City-states of Italy
 • Renaissance men
 • The new trade
 • Governing the people
 • City of the Medici
 • The Church
 • The new architecture
 • The workshop
 • Making a panel for an altarpiece
 • Taming the wilderness
 • Proportion and perspective
 • Renaissance rivals
 • Fashion and finery
 • In the home
 • Design for living
 • The human body
 • Dreams of flying
 • Exploring the heavens
 • Warfare
 • Death and disease
 • A reading public
 • The Renaissance in the north
 • The Renaissance legacy
 • Did you know?
 • Timeline of the Renaissance
 • Find out more
 • Glossary
 • Index

  Ref#
ANDREW LANGLEY
Download

คู่มือการใช้งานชุดถังหมักก๊าซชีวภาพ


Descriptions
โครงการศึกษาประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก จากของเสียชุมชนในพื้นที่นาร่องด้วยมาตรการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเทคโนโลยีพลังงาน
  Ref#
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทาโดย
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Download

******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น