ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กรกฎาคม 16

คู่งานการใช้งานโปรแกรม auto cad,Ms office,illustrator CS4

คู่งานการใช้งานโปรแกรม auto cad,Ms office,illustrator CS4


การใช้งานโปรแกรม AutoCAD


เริ่มต้นการใช้งาน
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม ..... 1
ส่วนประกอบของโปรแกรม  4
การปรับแต่งหน้าจอแสดงผล ... 6
........
Download for leaning Click
illustrator CS4


บทที่ 1 : ส่วนประกอบของโปรแกรม
กลุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการเลือกวัตถุ 02
กลุ่มเครื่องมือวาดและสร้างตัวหนังสือ 02
กลุ่มเครื่องมือตัดแบ่งวัตถุ 03
กลุ่มเครื่องมือปรับแต่งวัตถุ 03
กลุ่มเครื่องมือสร้าง Symbol และ Graph 04
กลุ่มเครื่องมือเกี่ยวกับการกำหนดสี 05
กลุ่มเครื่องมือที่เกี่ยวกับพื้นที่การทำงาน, การกำหนดรูปแแบบมุมมองหน้าจอ 05
ชุดเครื่องมือเสริม ( Panel )

....

Download for leaning ClickExcel TrainingFunction
          -  ABS
          -  CONCATENATE
          -  LEFT & RIGHT
          -  MID
          -  LEN
          -  LOWER & UPPER & PROPER
          -  CEILING & FLOOR & ROUND
          -  EXACT
          -  TRIM
          -  IF (Double)
          -  IF (Grade)
          -  IF (CountIF)
          -  IF (SumIF)
          -  IF (SumIF#N/A)
          -  VLOOKUP & HLOOKUP
ข้อความที่พบบ่อยเมื่อการใช้สูตรเกิดข้อผิดพลาด
Pivot table
           - SUBTOTAL

Download for leaning Click
AutoCAD_2011_A4R


โปรแกรมด้านการเขียนแบบออกแบบของค่าย Autodesk มีอยู่มากมายหลายสาขาให้เลือกใช้งาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรม สำหรับโปรแกรม AutoCAD 2011 เป็นโปรแกรมคลาสสิก เพื่อผู้ใช้ งานด้านการเขียนแบบ 2 มิติ ที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุงพร้อมกับเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานทางด้าน 3 มิติ ที่เป็นแบบ Solid Modeling และ Surface Modeling ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นได้หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งยังไม่ทิ้งความเป็นผู้นำทางด้านงานเขียนแบบ 2 มิติ ที่มีการเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆ ทำให้โปรแกรมมีความน่าใช้งานมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย
Download for leaning Clickคู่มือ Office 2016
Function and Formula Excel 2016


Function and Formula Excel 2016

Download for leaning Click


******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******

3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อสิงหาคม 09, 2560

    เป็นส่วนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับการศึกษามาก

    ตอบลบ
  2. 2020's escape titanium and steelback - The TechnoNortheastern
    The steelback is the titanium exhaust tips best design available in a black titanium wedding bands SBC for the ultimate steelback performance. 출장샵 It is premium steelback titanium guitar chords that is titanium trim as seen on tv premium.

    ตอบลบ