ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤศจิกายน 22

แนวข้อสอบพร้อม เตรียมสอบผอโรงเรียน

เตรียมสอบผอโรงเรียน


1 คู่มือ1
2 คู่มือ 2
3 อังกฤษ
4 รวมแนวข้อสอบผอ. ปริ้นแล้ว ส่วน2-5
5 เก็งข้อสอบ
6 เจาะข้อสอบ-1
7 เจาะข้อสอบ-2
8 เก็งข้อสอบ
9 กรุข้อสอบ
10 ความรอบรู้
11 การบริหารและจัดการศึกษา
12 แนวข้อสอบวิชาการ
13  รวมกฎหมาย
14 รวมกฎหมาย
15 กฎหมายสำหรับ ผอ.
16 กฎหมายครูและ ผอ.
ข้อสอบชุดที่ 1
ข้อสอบชุดที่ 2
ข้อสอบชุดที่ 3
ข้อสอบชุดที่ 4
ข้อสอบชุดที่ 5
ข้อสอบนโยบาย คสช. 30 ข้อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ
สรุปความรู้กศจแจกฟรี
สรุปย่อวิชาการศึกษา

******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น